Arkivbildare: Luleå Jaktvårdsklubb

Grunduppgifter

Luleå Jaktvårdsklubb
1961
Luleå
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1961 Luleå Jaktvårdsklubb Föreningen höll sitt 41:a årsmöte 1976, varför den böra vara bildats 1934-1935. 1976 var medlemsantalet 376. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977

Placering

11

Länkar

Det finns inga länkar