Arkiv: Lappträsk Socialdemokratiska arbetarekommun

Grunduppgifter

Lappträsk Socialdemokratiska arbetarekommun
1
0
1934 - 1966
2
Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 209 Lappträsk Socialdemokratiska arbetarekommun, Haparanda Arbetarekommunen bildades under senare hälften av 1920-talet. den var livaktig fram till 1950-talet med 60-70 medlemmar som mest. Källa: 1972 års föreningsinventering i Haparanda.

Placering

Övergått

Sekretess

Länkar

Bilagor