Arkivbildare: Lappträsk Socialdemokratiska arbetarekommun

Grunduppgifter

Lappträsk Socialdemokratiska arbetarekommun
209
Lappträsk
  • 258300000 Haparanda kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 209 Lappträsk Socialdemokratiska arbetarekommun, Haparanda Arbetarekommunen bildades under senare hälften av 1920-talet. den var livaktig fram till 1950-talet med 60-70 medlemmar som mest. Källa: 1973 års föreningsinventering i Haparanda.

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar