Arkiv: Kiruna Scoutkår

Grunduppgifter

Kiruna Scoutkår
1
0
1912 - 1972
11
Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 722 Kiruna Scoutkår Scoutkåren bildades 1911 och var tillsammans med kåren i Luleå en av länets första kårer. Under 1920-talets början skedde en nedgång i verksamheten, men 1925 skedde en reorganisation. Under 1940 nedlades verksamheten pga det begynnande kriget - ledarna skingrades och lokalen togs i besittning av militären. 1949 återupptogs arbetet i kåren och pågick därefter till 1970-talets mitt. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Kiruna kommun 1991 del 2.

Placering

Övergått

Sekretess

Länkar

Bilagor