Arkivbildare: Kiruna Scoutkår

Grunduppgifter

Kiruna Scoutkår
722
Kiruna
  • 258400000 Kiruna kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 722 Kiruna Scoutkår Scoutkåren bildades 1911 och var tillsammans med kåren i Luleå en av länets första kårer. Under 1920-talets början skedde en nedgång i verksamheten, men 1925 skedde en reorganisation. Under 1940 nedlades verksamheten pga det begynnande kriget - ledarna skingrades och lokalen togs i besittning av militären. 1949 återupptogs arbetet i kåren och pågick därefter till 1970-talets mitt. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Kiruna kommun 1991.

Placering

15

Länkar

Det finns inga länkar