Arkiv: IF Metalls verkstadsklubb Sandskär

Grunduppgifter

IF Metalls verkstadsklubb Sandskär
1
1,46
1991 - 2010
23
Från 1994 övergått från Sv Gruvindustriarbetareförbundets avd 40 Svartön till Metall avd 640, sedemera IF Metalls verkstadsklubb Sandskär, Luleå

Placering

Medlem B2b - 8-9

Sekretess

Länkar

Bilagor