Arkivbildare: IF Metalls verkstadsklubb Sandskär

Grunduppgifter

IF Metalls verkstadsklubb Sandskär
Metallarbetareförbundet avd 640 Luleå Sv Gruvindustriarbetareförbundet avd 40 Svartön IF Metall klubb Svartöstaden
2880
Luleå
  • 258000000 Luleå kommun

H I S T O R I K


Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten

2880     Metallindustriarbetareförbundets verkstadsklubb Sandskär


Tidigare namn:

Gruvindustriarbetare Förbundets avd 40 Svartön (Arkiv 72) -> 1994

-> 1994 Metallarbetareförbundet avd 640 Luleå "Malmhamnarbetarfacket Luleå"
 Sandskär är LKAB:s utlastningskaj för järnmalm. Hamnen invigdes 1996. Hela hanteringen, från lossning av malmtåg till lastning av fartyg, sker med ny teknik och effektiv utrustning.


Länkar

Bilagor

Relationer