Arkiv: LO Facken, Piteå

Grunduppgifter

LO Facken, Piteå
1
0
1936 - 2000
58
Folkrörelsearkivet 2348 LO Facken Piteå Piteå FCO bildades 25/10 1927 av följande avdelningar: Sv Järnvägsmannaförbundets avd 251, Sv Sågverksindustriarbetareförbundet avd 165 Munksund, Sv Transportarbetareförbundets avd 132 Öjebyn, Sv Grov- och Fabriksarbetareförbundets avd 299 Piteå, Sv Byggnadsträarbetareförbundets avd 159, Sv Skogs- och Flottningsarbetareförbundets avd 258 Åträsk och Sv Målareförbundets avd 115 Piteå. Se även arkiv 106. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Piteå kommun 1973

Placering

Övergått Medierumm volym 12-16 Fanrum volym 17-18 B18a-28 volym 41-47, 55

Sekretess

Länkar

Bilagor