Arkivbildare: LO Facken, Piteå

Grunduppgifter

LO Facken, Piteå
FCO Piteå (arkiv 2564)
2348
Piteå
  • 258100000 Piteå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsearkivet 2348 LO Facken Piteå Piteå FCO bildades 25/10 1927 av följande avdelningar: Sv Järnvägsmannaförbundets avd 251, Sv Sågverksindustriarbetareförbundet avd 165 Munksund, Sv Transportarbetareförbundets avd 132 Öjebyn, Sv Grov- och Fabriksarbetareförbundets avd 299 Piteå, Sv Byggnadsträarbetareförbundets avd 159, Sv Skogs- och Flottningsarbetareförbundets avd 258 Åträsk och Sv Målareförbundets avd 115 Piteå. Se även arkiv 106. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Piteå kommun 1973

Länkar

Det finns inga länkar