Arkiv: Kallax Samfällighetsförening

Grunduppgifter

Kallax Samfällighetsförening
1
0,69
1550 - 2013
28
Samfälligheten bildades 1988 för att kunna ta majoritetsbeslut. Innandes var det Kallax byamän. Organsiationens verksamhet har varit samfälld hamnförening för stugägare i Kallax skärgård. Viktiga händelser - nytt Miljötillstånd. Utbyggnad till 170 platser 2022. Övrigt- det ska utföras muddring i hamnen inom 3 år.

Placering

Medlem Vol 25-28 expansionshyllor B10a skrymmande (KARTOR vol 9-17) SEKRETESS GÄLLER HELA ARKIVET se Int.anteckningar

Sekretess

Angående sekretess, kontakta alltid ordföranden innan något lämnas ut för allmän beskådan. Inget yngre än 70 år får visas. Enligt telefonsamtal med Barbro Jakobsson 2019-08-01. /IL.

Länkar

Bilagor