Arkiv: Kallax Samfällighetsförening

Grunduppgifter

Kallax Samfällighetsförening
1
1550 - 2013
0,69
19

Placering

B6a-12 (volymer 1-8, 18-19), B10a skrymmande (KARTOR vol 9-17) OBS SÄKERHET GÄLLER HELA ARKIVET (Endast styrelsen har tillgång till handlingarna) se Int.anteckningar Medlem
B6a-12 (volymer 1-8, 18-19), B10a skrymmande (KARTOR vol 9-17) OBS SÄKERHET GÄLLER HELA ARKIVET (Endast styrelsen har tillgång till handlingarna) se Int.anteckningar Medlem

Sekretess

Angående sekretess, kontakta alltid ordföranden innan något lämnas ut för allmän beskådan. Inget yngre än 70 år får visas. Enligt telefonsamtal med Barbro Jakobsson 2019-08-01. /IL. Vol 7 utlånt 2020-03-03 av Barbro /Per

Länkar

Det finns inga länkar