Arkivbildare: Kallax Samfällighetsförening

Grunduppgifter

Kallax Samfällighetsförening
Kallax byamän
2363
1988 -
Kallax
  • 258000000 Luleå kommun

Kallax bys markägare bildade 1988 Kallax Samfällighetsförening. I arkivet ingår förutom handlingar från byakistan också handlingar från Germandövägens Samfällighetsförening som nedlade sin verksamhet 1995, Kallax Kajbyggnadsföretag och Kallax Dikningsföretag. /IE 2013-10-31

Länkar

Bilagor

Relationer