Arkivbildare: Gällivare-Malmbergets Socialdemokratiska Kvinnoklubb

Grunduppgifter

Gällivare-Malmbergets Socialdemokratiska Kvinnoklubb
558
Malmberget
  • 252300000 Gällivare kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 558 Gällivare-Malmbergets Socialdemokratiska Kvinnoklubb, Gällivare En första klubb bildades 1908-01-21 vid ett möte med Kata Dahlström. Vid starten fanns 53 medlemmar. 1910 tog klubben initiativet till en mjölkaffär. Av allt att döma övergick kvinnoklubben till kommunisterna under 1920-talets början. Under 1925 byts stämplarna i medlemsmatrikeln ut mot stämplar med "Gällivare kommunistiska kvinnoklubb" som text. En ny kvinnoklubb bildades 1942-04-09. Den sammanslogs 1969 med klubben från Malmberget till Gällivare-Malmbergets socialdemokratisak kvinnoklubb. Före sammanslagningen hade Gällivareklubben 30 medlemmar. Källa: 1976 års föreningsinventering i Gällivare. Gällivare-Malmbergets socialdemokratiska kvinnoklubb bildades 1969 då Gällivare socialdemokratiska kvinnoklubb slogs ihop med Malmbergets socialdemokratiska kvinnoklubb.

Placering

17

Länkar

Det finns inga länkar