Arkiv: Gällivare-Malmbergets Socialdemokratiska Kvinnoklubb

Grunduppgifter

Gällivare-Malmbergets Socialdemokratiska Kvinnoklubb
1
1933 - 2008
0,72
17
"Ur Morgonbris 1909 no 2 sid 11" Gellivare Socialdemokratiska kvinnoklubb avhöll sin första årsfest den 2 jan. i samband med faninvigning. Klubben, som bildades av fru Kata Dahlström den 21 januari 1908, räknade vid årsskiftet 53 godkända medlemmar. Redan den 1 april förlidet år anslöt sig klubben till platsens arbetarekommun. Klubben har under året utvecklat en intesiv agitatorisk verksamhet. Förutom den inköpta fanan, som kostar 110 kr och som betalats kontant, har klubben inköpt 10 andelar i föreningen Folket Hus å vardera 10 kr. Sedan årsberättelsen föredragits, hölls fest-talet av fru Fredin, för närvarande medlem av Malmbergets kvinnoklubb. Talarinnan löste på ett mästerligt sätt sin uppgift och i entusiastiska ordalag tolkade hon kvinnans såväl rätt som plikt att deltaga i organisationsarbetet. Manade kvinnorna till enig och målmedveten kamp för bättre och lyckligare samhällsförhållanden för alla. Talarinnan slöt ,ed att urbringa ett fyrfaldigt leve för den nya fanan och för Gellivare soc. dem. kvinnoklubb. Fanan av rött helylle med vita bården och fransar, toede med säkerhet intaga rangplatsen bland de fälttecken, som Gellivare organisationer ha att uppvisa. Under festen, som var ovanligt talrikt besökt av till övervägande del kvinnor, förekom sång av en barnkör samt musik och deklamation. Det hela avslöts med dans, som räckte till fram på småtimmarna. Som helhetsverkan kan konstateras, att kvinnorna utveckla långt mrea energi och arbete för organisationen än vad fallet är med männen. Dessa borde ha åtskilligt att lära av den livskraftiga kvinnoklubben, skriver "Norrskensflamman"

Placering

Sekretess

Länkar

Det finns inga länkar