Arkivbildare: Råneå Socialdemokratiska arbetarekommun Förening

Grunduppgifter

Råneå Socialdemokratiska arbetarekommun Förening
Råneå S-förening
743
Råneå
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 743 Råneå Socialdemokratiska arbetarekommun Förening Enligt NFL 16/6 1917 skulle arbetarekommunen ha bildats 1910 med 13 medlemmar. Enligt intervju med Emil Bäck 1952 bildades arbetarekommunen 1911 varvid bl a följande inträdde som medlemmar: Abel och Viktor Näsberg, Selfrid Ökvist, J A Vikberg, Adrian Sundberg, Anders (Antti) Andersson samt provinsialläkaren Lundgren. 6/5 1917 övergick arbetarekommunen med röstsiffrorna 33-14 till det då nybildade vänstersocialistiska partiet. 12/5 1917 reorganiserades den socialdemokratiska arbetarekommunen varvid Antti Andersson blev ordförande, sekreterare J Adrian Sundberg, kassör J A Wikberg, vice ordf Emil Bäck och sekr Ivar Lindström. Vid årsskiftet 1917-1918 hade arbetarekommunen 30 medlemmar. Några exempel på den följande medlemsutvecklingen: 1932 14, 1941 57, 1957 80, 1965 93, 1972 102 medlemmar. 1973 upplöstes arbetarekommunen och ombildades till Socialdemokratisk förening tillhörande Luleå Socialdemokratiska arbetarekommun. 1977 hade föreningen 120 medlemmar. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Råneå kommun 1978-1979.

Placering

17

Länkar

Det finns inga länkar