Volym: 5 1915-1958 D1b Kontingentmatrikel 1915-1923 D2b Redovis

Grunduppgifter

5
1915-1958
Arkivbox (8 cm)
0,08 (enhet saknas)
D1b Kontingentmatrikel 1915-1923 D2b Redovisningslistor 1956-1958 D3a Förtecknig över medlemmar i konflikt 1928, 1933 D3b Redovisnings och rekvisitionslistor 1928, 1933 D3c Kontroll och kvitteringslista vid konflikt 1928, 1933 D4 Adresslista 1929

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar