Volym: 9 1897-1951, odat E4 CIRKULÄR FRÅN: E4a Sv Byggnads Stockholm

Grunduppgifter

9
1897-1951, odat
Arkivbox (8 cm)
0,08 (enhet saknas)
E4 CIRKULÄR FRÅN: E4a Sv Byggnads Stockholm 1897-1943 E4b LO Sverige 1900-1938 E4c Sv Byggnads Sjuk och Begravningskassa 1900-1933 E4d Övriga cirkulär 1898-1904, 1924-1945, odat E5a Rapport från Sv Träarbetareförb extra kongress i Sthlm 1923 E5b Rapporter från Sv Träarbetares förb. Sjuk och begravningskassa av 57 Mamberget 1906-1933 E5c Rapport från Sv Träarbetares Centralsjukkassa avd 101 Malmberget 1944-1951

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar