Volym: 10 1897-1947, odat F1 STADGAR Stadgar för: Malmbergets FCO 1

Grunduppgifter

10
1897-1947, odat
Arkivbox (8 cm)
0,08 (enhet saknas)
F1 STADGAR Stadgar för: Malmbergets FCO 1920, 1928, 1936 Sv Grov- och Fabriksarbetareförb 1925, odat Byggnadsföreningen Folkets Hus Kalix 1928 LKABs arbetares Självhjälpsfond 1934 Föreningen Barnens Dag Mamberget odat F2 HANDLINGAR RÖRANDE TVISTER F2a Skrivelser rörande avtal 1934, 1936 F2b Uppsägning av avtal 1912, 1933 Uppgifter om kollektivavtal samt kollektivt avtal 1931, 1936 F6 HANDLINGAR RÖRANDE STRJEKER Skrivelser rörande strejker 1928, 1931, odat Strejkutskottets verksamhetsberättelse och revisionsberättelse 1928 Protokoll fört vid möte med LKABs anställda arbetare rörande strjkutskottets verksamhetsberättelse och räkenskaper 1928 F6 HANDLINGAR RÖRANDE BIDRAG F6a Skrivelser och ansökningar om bidrag 1929, 1931, odat F6b Upprop om insamling till de stridande Lantarbetarna 1924 F7 HANDLINGAR RÖRANDE FÖRSÄKRINGAR Skrivelser rörande försäkringar 1926, 1929, odat F9 HANDLINGAR RÖRANDE DEKLARATIONSÄRENDEN F9a Deklarationsärenden för avd 56 1946-1947 F10 HANDLINGAR RÖRANDE JUBILEUM OCH FESTER F10a Historik över Sv Byggnads Träarbetares förb avd 13 i Malmberget 1897-1947 F10b Jubileumsberättelse över Malmbergets Folket Hus 40-åriga verksamhet 1936 F10c Skrivelser rörande 1:a Maj 1933, odat

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar