Volym: 1953-1959 F5 ( ingår i vol 4 ) HANDLINGAR RÖRANDE BLOCKADE

Grunduppgifter

1953-1959
Arkivbox (8 cm)
0,08 (enhet saknas)
F5 ( ingår i vol 4 ) HANDLINGAR RÖRANDE BLOCKADER OCH TVISTER F5a Anmälda ackordstvister, skrivelser och protokoll från förhandlingar 1953-1959

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar