Volym: 1949-1961, odat F1 ( ingår i vol 5 ) STADGAR F1a Normalstadg

Grunduppgifter

1949-1961, odat
Arkivbox (8 cm)
0,08 (enhet saknas)
F1 ( ingår i vol 5 ) STADGAR F1a Normalstadgar för arbetsplatssamariter odat F1b Regler och anvisningar för arbetarskyddet och för skyddsombuden 1949-1950 F2 HANDLINGAR RÖRANDE KONFERENSER F2a Inbjudan till konferens 1961 F2b Program vid kontaktkonferens 1951 F3 HANDLINGAR RÖRANDE KURSER Inbjudan till kurser 1956, odat F4 HANDLINGAR RÖRANDE AVTAL F4a Skrivelser rörande avtal 1959 Uppsägning av avtal 1958-1959 F4b Överenskommelser 1952-1960 F4c Kollektivaavtal 1957-1960 F5 HANDLINGAR RÖRANDE BLOCKADER OCH TVISTER F5b Övriga tvister och blockader 1956, 1959-1960 F6 HANDLINGAR RÖRANDE KONKURS Skrivelser rörande bevakning av konkurs 1958 F7 HANDLINGAR RÖRANDE FÖRSÄKRINGAR F7a Skrivelser rörande olycksfall 1950-1952 F7b Protokoll från förhandlingar rörande arbetarskydd samt överenskommelse rörande säkerhetstjänsten 1950-1951 F7c Korrespondens rörande arbetarskydd 1950-1954, odat F7d Promemorior rörande skyddsombud och byggnadshissar 1950 F8 HANDLINGAR RÖRANDE JUBILEUM OCH FESTER Glimtar ur protokoll och handlingar till 25 år jubileum odat Rapport över utgifter vid konferensfesten odat F9 UTREDNINGAR Yttrande beträffande utredninng 1952

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar