Volym: 5 1924-1945 A1a3 Inbundet arkiv. Innehåller mötes- och styrel

Grunduppgifter

5
1924-1945
Arkivbox (8 cm)
0,08 (enhet saknas)
A1a3 Inbundet arkiv. Innehåller mötes- och styrelseprotokoll, kallelser, dagordningar, koncept till avsända skrivelser, inkomna skrivelser, avtal, intyg mm 1924-1928, 1939-1945

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar