Volym: 6 1946-1952 A1a3 Inbundet arkiv. Innehåller mötes- och styrel

Grunduppgifter

6
1946-1952
Arkivbox (8 cm)
0,08 (enhet saknas)
A1a3 Inbundet arkiv. Innehåller mötes- och styrelseprotokoll, kallelser, dagordningar, koncept till avsända skrivelser, inkomna skrivelser, avtal, intyg mm 1946-1952

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar