Volym: 1944-1984, odat B1a1 ( ingår i vol 2 ) Avsända rapporter 1947-1

Grunduppgifter

1944-1984, odat
Arkivbox (8 cm)
0,08 (enhet saknas)
B1a1 ( ingår i vol 2 ) Avsända rapporter 1947-1959, 1962-1965 B1a2 Medlemsrapporter 1949-1955, 1962-1963 B1a3 Övriga rapporter 1946-1951, 1955 B1a4 Uppgifter angående befattningshavare inom förbundets verksamhetsområde samt styrelseledamöter inom avdelningen 1948-1960, 1979-1980, 1982, 1984, odat Adressuppgifter, uppgifter på styrelse, kontaktombud, personalombud mm 1962, 1965-1975, 1978 B1a5 Meddelanden 1954-1956 B1a6 Fullmakter 1944-1945, 1949, 1953, 1967-1971

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar