Volym: 6 1935-1982 B2 Brevkopieböcker 1935-1940, 1940-1942, 1950-19

Grunduppgifter

6
1935-1982
Arkivbox (8 cm)
0,08 (enhet saknas)
B2 Brevkopieböcker 1935-1940, 1940-1942, 1950-1952, 1955-1961 B2a2 Planeringsläge - statshälsan 1980 B2a3 Arbetsbesked 1982 Sammandrag över vagnslaststrafiken i Tornedalen 1972 B2a4 Rapporteuppgifter från studieresa i Norrbotten 1962 B3 Cirkulär 1977-1978, 1980, odat

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar