Volym: 1908-1982, odat F1 ( ingår i vol 8 ) STADGAR F1a Stadgar för

Grunduppgifter

1908-1982, odat
Arkivbox (8 cm)
0,08 (enhet saknas)
F1 ( ingår i vol 8 ) STADGAR F1a Stadgar för Sv Järnvägsmannaförbundet 1945, 1951, 1962 Stadgar för Järnvägsmännens akassa 1957 Supplement med ändringar 1958 F1b Reglemente för KaK:s förarmärke 1915, 1950 Stadgar för LO Sverige 1951, 1962, 1977 Stadgar för Byggnadsföreningen 1953 Stadgar för Folkets hus u.p.a Övertorneå odat Förslag för Övertorneå FCO 1952 Förslag till stadgar för Övertorneå lokalavd av ABF odat F2 HANDLINGAR RÖRANDE KURSER F2a Skrivelser rörande kassörkurser, svetskurser, förbundskurser mm 1950, 1952-1957, 1964-1976 F2b Kursprogram 1955-1958, 1966, 1969, 1975-1977 F2c Inbjudan till kurser, 1:a Maj firande, möten, årsfest och informationsdag 1945-1958, 1966, 1973, 1976, 1978, odat F2d Anmälan till kurser och ansökan om stipendier samt turneplan 1964-1970, 1982 F3 HANDLINGAR RÖRANDE VAL F3a Valprotokoll och utdrag 1951, 1959, 1964, 1975 F3b Val av förordsfullmäktige, ombud till kongress, skyddsombud mm 1953-1975 F4 HANDLINGAR RÖRANDE FÖRSÄKRINGAR F4a Skrivelser rörande olycksfall och invaliditetsersättning 1908, 1947, 1960, 1964, 1971 F4b Skrivelser rörande utbet av försäkring pgs dödsfall samt släktintyg 1963-1966 F4c Skivelser rörande grupplivsförsäkringar, dödsfallsförsäkringar, ansökan om inträde i gruppliv 1950-1957, 1960-1970 F4d Förteckning över olycksfallsförsäkrade 1967-1972 Försäkringsbesked 1962 Anmälningar om yrkesskada, obligatorisk försäkring 1971-1977, 1979 Anvisningar och försäkringsvilkor 1965 F5 HANDLINGAR RÖRANDE TRAFIKOLYCKOR F5a Stämmning rörande trafikolycka 1945 Skrivelser rörande hjälp av kostnader till advokat vid trafikolyckor 1950-1958, 1963, 1974 F5b Handlingar rörande avvisat erbjudet arbete Skrivelser rörande arbetsvägran, avstängd från rätt till understöd 1950-1960, 1965 F5c Div skrivelser, kassakort samt anmälan om avgiftsbefrielse 1950-1968

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar