Volym: 9 1931-1984, odat F6a Handlingar röande motioner 1942, 1946, 1949,

Grunduppgifter

9
1931-1984, odat
Arkivbox (8 cm)
0,08 (enhet saknas)
F6a Handlingar röande motioner 1942, 1946, 1949, 1965, 1981, odat Yttranden 1976, 1979, odat Anteckningar från MBL och anteckningar från kommunikationsministern 1972, 1975-1976, 1983-1984 F6b Handlingar rörande pensioner 1960, 1974, 1979, 1984, odat F6c Skrivelser rörande tjänstgöringsförhållanden och arbetsmijö 1968, 1972, 1976 F6d Förslag till ändrade anställningvilkor 1978 F7a Telegram 1943, 1951 F8 HANDLINGAR RÖRANDE AVTAL F8a1 Protokoll rörande avtal 1976 F8a2 Handlingar rörande kollektivavtal 1933, 1937-1948, 1982, odat F8a3 Bilarbetaravtal (Bila) 1962 Huvuavtal angående allmäna bestämmelser 1960-1963 F8b Överenskommelser 1931, 1942, 1952-1958, 1966, odat

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar