Volym: 2a 1952-1994 A1 Protokollsbok, innehåller protokoll förda vid

Grunduppgifter

2a
1952-1994
Arkivbox (8 cm)
0,08 (enhet saknas)
A1 Protokollsbok, innehåller protokoll förda vid möten med Öjebyns soc dem arbetarekommun. Innehåller års och styrelsemöten 1952-1956, 1956-1960, 1960-1965, 1965-1969 A1a Årsmötesprotokoll, lösa blad 1970-1975, 1978-1982 A1a1 Mötesprotokoll lösa blad 1969-1973, 1978-1982, 1985,1986 A2 Styrelseprotokoll 1978-1982, 1988, 1994

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar