Volym: 9 1929-1998, odat D2 Medlemsförteckningar/matrikelkort 1929-1980,

Grunduppgifter

9
1929-1998, odat
Arkivbox (8 cm)
0,08 (enhet saknas)
D2 Medlemsförteckningar/matrikelkort 1929-1980, 1985, 1986, 1991-1995 D2a Förteckningar styrelseledamöter/förtroendevalda 1970-1972, 1982-1986, 1992, 1993, 1998, odat D2c Nomineringsförslag till nämnder och styrelser 1973, 1976, 1977, 1979, 1981, 1982

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar