Volym: 2 1950-1960 B1a Diverse avsända skrivelser från avd 192 19

Grunduppgifter

2
1950-1960
Arkivbox (8 cm)
0,08 (enhet saknas)
B1a Diverse avsända skrivelser från avd 192 1950,1954, 1959-1960

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar