Volym: 1959-1963, odat ( ingår i vol 1 ) E1a Verksamhetsberättelser fö

Grunduppgifter

1959-1963, odat
Arkivbox (8 cm)
0,08 (enhet saknas)
( ingår i vol 1 ) E1a Verksamhetsberättelser för de erkända akassornas samarbetsorganisation 1959, 1962 E1a2 Inkomna skrivelser till Karl Erik Uusitalo 1959 Eino Uusitalo 1960 Till avd 192 1962, odat E1a3 Cirkulär från Kungl. arbetsmarknadsstyrelsen 1959, 1962 Skogs- och Flottningsarb akassa 1960-1963

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar