Arkivträd
Volym: 41 1983-1993 Inkommet från FHR övrigt: Div. meddelanden, utt

Grunduppgifter

41
1983-1993
Arkivbox (8 cm)
0,08 (enhet saknas)
Inkommet från FHR övrigt: Div. meddelanden, uttalanden, remisser, utredningar och förslag, samarbetskommitte, departementen, projekt, försäkringsfrågor, FHR:s folkparksservice, samarbetesavtal , centralstyrelsen, FHR-tidningen pressmeddelande 1983-1992 FHR:s utbildning, kurser, konferenser: FHR:s kursprogram, bidragsregler, allmänt om studier, studiecirklar, skrivelser BIO Kontrast, protokoll BIO Kontrast-rådet, protokoll-anteckningar ordförande konferenser 1983-1993

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar