Arkivträd
Volym: - 1969-2012 Ingår i volym 56 E2b Verksamhetsberättelser, rev

Grunduppgifter

-
1969-2012
-
0 (enhet saknas)
Ingår i volym 56 E2b Verksamhetsberättelser, revisionsberättelser och årsredovisning 1997-2003 E3b Korrespondens gällande drift- och kapitalbidrag 1990, 1993, 1994 E3d Kopior för kännedom 1969, 1970, 1978, 1983, 1987-1988, 1992, 1995-1997, odat. E7d Årsrapporter 1983 E8b Ansökningar 1980 E8c Rapporter om biografer i Norrland 2011-2012

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar