Volym: 6 1907-1973 B2 PERIODISKT AVSÄNDA RAPPORTER B2a1 Månadsr

Grunduppgifter

6
1907-1973
Arkivbox (8 cm)
0,08 (enhet saknas)
B2 PERIODISKT AVSÄNDA RAPPORTER B2a1 Månadsrapporter 1907-1920, 1924-1925, 1928-1939, 1942-1946, 1954, 1959-1961, 1970-1973 Månadsrapporter, matrikelredovisning 1957-1964

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar