Volym: 7 1918-1973 B2b Redovisning av akasseunderstöd 1918-1919, 19

Grunduppgifter

7
1918-1973
Arkivbox (8 cm)
0,08 (enhet saknas)
B2b Redovisning av akasseunderstöd 1918-1919, 1924-1925, 1928-1940, 1944-1946 B3 RAPPORTER TILL: B3a Övre Norrlands krets av Av Målareförbundet 1932, odat B3b ABF 1966-1973 B3c FCO 1970-1973

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar