Volym: 17 1943-1975 F 2 e2 Indelning för grupparbete och grupparbetsf

Grunduppgifter

17
1943-1975
Arkivbox (5 cm)
0,05 (enhet saknas)
F 2 e2 Indelning för grupparbete och grupparbetsfrågor 1966-1975 F 2 e3 Resefördelning vid konferenser 1965-1975 F 2 f1 Diskussionsfrågor och förslag 1963-1973 F 2 f2 Motioner och utlåtande över motioner 1958-1974 Handlingar rörande kurser: F 3 a Skrivelser rörande kurser 1961-1975 Inbjudan till kurser 1961-1975 F 3 b Arbetsordning och program 1951-1976, odat F 3 c Deltagarförteckningar 1959-1975 F 3 d Gruppfördelning, grupparbetsfrågor och kursmaterial 1960, 1966, 1969-1970 F 3 e Rapporter från kurser 1964, 1970 Handlingar rörande avtal F 4 a Skrivelser rörande avtal 1962-1970 Protokoll från avtalsförhandlingar 1975 F 4 b Avtal 1943-1969, odat F 4 c Löneförvandlingstabeller och lönetabeller 1966-1973 Handlingar rörande dansverksamheten: F 5 a Skrivelser rörande dansarrangörskonferens samt kallelser 1965-1970 F 5 b Protokoll och noteringar från dansarrangörskonferenser 1966-1971 F 5 c Skrivelser rörande orkestersättningar och gagefrågor 1963-1970

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar