Volym: 53 1953-2009 F1a Stadgar för Folkets Husföreningar i Norrland

Grunduppgifter

53
1953-2009
Arkivbox (8 cm)
0,08 (enhet saknas)
F1a Stadgar för Folkets Husföreningar i Norrland 1986, 1989, 1992, odat. F4a Skrivelser rörande avtal 1964, 1968, 1971-1972, 1974, 1977, 2009 F4b1 Beslut 1963-1987 F4b Avtal 1953, 1962-1993, odat.

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar