Volym: 18 1949-1976 Handlingar rörande dansverksamheten: F 5 d1 Un

Grunduppgifter

18
1949-1976
Arkivbox (5 cm)
0,05 (enhet saknas)
Handlingar rörande dansverksamheten: F 5 d1 Undersökning och uppgifter om dansverksamhetens omfattning 1966-1968 F 5 d2 Statistik över danser och gagekostnader 1965-1969 F 5 d3 Bokade orkestrar och fördelning av danskvällar mm 1964-1969 Inkomst för Stimredovisning 1968 F 5 e Avtal och kontrakt med orkestrar 1963-1968 Handlingar rörande personal och tjänster F 6 a Skrivelser rörande anställningar 1949-1972 F 6 b1 Arbetsgivar och kontrolluppgifter 1960-1974 F 6 b2 Skrivelser rörande arbetsmarknadsförsäkring 1963-1976, odat F 6 b3 Kassaredovisning till Arbetsmarknadsstyrelsen 1972-1975 Handlingar rörande försäkringar: F 7 Olycksfalls-grupplivsförsäkringar, Pensionsförsäkring, brandförsäkring mm 1951-1975 Handlingar rörande anslag: F 8 a Skrivelser rörande anslag 1961-1975 F 8 b Fördelningsplaner 1958, 1962, 1965 Uppställning över kommunala anslag 1959 Handlingar rörande lotteri F 9 Handlingar rörande lotteri 1960-1967, odat Block med lotter 1961 Vinstförteckningar och dragningslista 1962, 1966, 1969 Handlingar rörande jubileum och fester F 10 Inbjudan till jubileum och träffar 1961-1974, odat Festprogram 1964, 1965, odat Handlingar rörande tidningar F 11a Skrivelser till olika tidnignar 1961-1974 Artiklar och referat 1970, 1971, 1974, odat F 10 b Annonser 1961-1972, m.avbr. odat

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar