Volym: 1957-1968, odat E1a ( ingår i vol 4 ) PROTOKOLL FÖRT VID: Arbe

Grunduppgifter

1957-1968, odat
Arkivbox (8 cm)
0,08 (enhet saknas)
E1a ( ingår i vol 4 ) PROTOKOLL FÖRT VID: Arbetsutskottets sammanträde 1957, 1961, 1965 Avtalskonferens i Stockholm 1957, 1962 Sammanträde med Avtals- och Prislistenämnden inom måleriyrkets arbetsutskott 1958, 1959, 1961 Arbetslöshetskassans extra föreningssammanträde i Stockholm 1961, 1968 E1b Verksamhetsberättelser från Boden FCO 1960-1966 E2a SKRIVELSER TILL AVD 41 BODEN FRÅN: E2a1 Måleri och byggnadsfirmor 1957-1968 E2a2 Medlemmar 1958-1967, odat E2a3 Olika avdelningar inom Måleriförbundet 1958-1964, odat

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar