Volym: 1957-1967 ( ingår i vol 35 ) Senare leverans 38/73 E1a

Grunduppgifter

1957-1967
Arkivbox (8 cm)
0,08 (enhet saknas)
( ingår i vol 35 ) Senare leverans 38/73 E1a Skrivelser från Sv Målareförbundet och A-kassan i Stockholm 1957-1961 E1b Målerifirmor 1960, 1961 E1c För kännedom 1958 E1d Diverse skrivelser 1958-1960, 1964, 1965, odat Ansökan om medlemskap 1961 E1e Intyg 1960-1967 E1f Promemorior 1958 E2 Cirkulär från A-kassan 1957-1958 Övriga cirkulär 1958, 1962, 1966

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar