Volym: 7 1950-1968, odat E2b1 Postsparbanken Stockholm 1958, 1959, 1962,

Grunduppgifter

7
1950-1968, odat
Arkivbox (8 cm)
0,08 (enhet saknas)
E2b1 Postsparbanken Stockholm 1958, 1959, 1962, 1964 Arbetsförmedlingen Boden 1963, 1965 Lärlingsrådet inom måleriyrket i Sverige 1964, 1965 E2b2 Ansökan om inträde i förbundet 1963 Anmälan om anställd lärling 1964 Fullmakt 1967 E2c Inkomna kopior för kännedom 1957-1968 E2d Diverse skrivelser 1958-1968, odat E3 SKRIVELSER FRÅN: E3a Sv Målareförbundet Stockholm 1950, 1957-1968, odat E3b Arbetslöshetskassan 1959-1968, odat E4a Cirkulär från FCO i Boden 1960-1968 E4b Övriga cirkulär 1958, 1961, 1962, 1965, odat E5a Promemorior 1957, 1959, 1965, 1968 E5b Rapporter 1956, 1963, 1965

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar