Volym: 4 1933-1984 E1a5 Järnvägsmännens akassa 1941, 1946-1947, 194

Grunduppgifter

4
1933-1984
Arkivbox (8 cm)
0,08 (enhet saknas)
E1a5 Järnvägsmännens akassa 1941, 1946-1947, 1949-1953, 1958-1969 E1a6 Distrikstchefen vid V distriktet 1951-1956, 1963-1964, 1971 E1a7 Kungl Järnvägstyrelsen 1944-1946, 1965 E1a8 Bilpersonalens YO 1962-1963,1965-1974, 1984 E1a9 Stationsinspektören, Trafikinspektören mfl 1941-1960, 1963-1973, odat E1a10 SJ:s 5:e distriktsorganisation Luleå 1945-1969, odat E2a Inkonma protokoll 1933, 1937-1941, 1944-1955, 1964 E2a2 Utdrag ur protokoll 1951-1952, 1956-1957

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar