Volym: 8 1941-1974, odat E8b Skrivelser rörande körkortet och trafikutb mm

Grunduppgifter

8
1941-1974, odat
Arkivbox (8 cm)
0,08 (enhet saknas)
E8b Skrivelser rörande körkortet och trafikutb mm E8c Kungl. Majt Kungörelse 1941 E8d Inkomna redovisningsrapporter från akassan och huvudkontoret 1954 E8e Frågor angående tornedalstrafiken odat Turfördelning av Nordkalotturerna 1974

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar