Volym: 7 1938-1977, odat E4b Inkommet för kännedom 1950-1965 E5a Ansö

Grunduppgifter

7
1938-1977, odat
Arkivbox (8 cm)
0,08 (enhet saknas)
E4b Inkommet för kännedom 1950-1965 E5a Ansökan om medlemskap 1940, 1953-1954, 1964 E5b Ansökan om utträde 1956 E5c Läkarintyg 1944, 1953-1954 Arbetsgivarintyg 1964-1965 Övriga intyg 1970 E6 INKOMNA MEDDELANDEN E6a Konfliktmeddelanden 1971 Sektionsmeddelanden 1973-1977 Förbundsmeddelanden, Sektionsmeddelanden 1973-1977 E6b Övriga meddelanden 1940, 1945, 1948, 1950-1962, 1971-1972, odat E6c Da-meddelanden 1964-1965 E7 INKOMNA CIRKULÄR FRÅN: E7a Järnvägsmännens akassa 1945-1970 E7b LO Sverige 1938, 1950-1957, 1970-1977

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar