Volym: 5 1936-1984 E2a4 Protokoll rörande järnvägspersonalen, anstäl

Grunduppgifter

5
1936-1984
Arkivbox (8 cm)
0,08 (enhet saknas)
E2a4 Protokoll rörande järnvägspersonalen, anställningsvillkor mm 1965-1968, 1970-1976 E2b1 Kallelser 1943-1945, 1951-1961, 1967, 1972-1977, 1984 E2b2 Dagordningar 1945, 1954-1955, 1972 E2c Verksamhetsberättelser 1944, 1948, 1951-1955, 1961-1965, 1978 E2d Revisionsberättelser 1944, 1955 E3 Div inkomna skrivelser 1941-1976, odat E4a Inkommet för kännedom 1936-1976

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar