Arkivträd
Volym: 23 1921-1971 A1c3 Revisionsberättelser 1950, 1967 A1c3 Fö

Grunduppgifter

23
1921-1971
Arkivbox foliant (8 cm)
0,08 (enhet saknas)
A1c3 Revisionsberättelser 1950, 1967 A1c3 Förvaltnings- och revisionsberättelser 1921, 1925, 1926, 1928, 1930, 1931, 1933, 1934 A1c4 Förvaltnings- och revisionsberättelser (finska) 1929, 1931, 1932, 1958, 1959, 1966-1971 A1c5 Styrelseberättelser 1947-1949 A1c5 Styrelseberättelser SBF 1956-1960, 1966-1971

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar