Serie: J KARTOR OCH RITNINGAR

Grunduppgifter

J
KARTOR OCH RITNINGAR
Kartor i rullar finns i kartrummet, märkta enligt förteckning: TÄF 1: Tornion asemakaava, Suensaari V, VII - IX kaupunginosa TÄF 2: Haparanda stad, del 1, år 1952 TÄF 3: Haparanda och Torneå skärgård, Riksgränsen 22.11.1889 TÄF 4: Haparanda och Torneå skärgård (3 st) TÄF 5: Laivaväylä Pikku Leppikarin ja Kraaselin välillä v. 1953 TÄF 6: Kraaseli m.m v. 1959 (2 kpl) TÄF 7: Torne älv: Haparanda stad, Kraaseli, Kraaselin krunni År 1919 TÄF 8: Tornionjoen erottuelo a) hirsiarkkuja b) kartta hirsiarkkujen paikasta TÄF 9: Hellälän alueen kartta v. 1926 (2 kpl) TÄF 10: a) Arbetsritning till sorteringsverk i Torneå älv vid Hellälä b) Planritning över sorteringsverk i Torneå älv vid Hellälä år 1954 TÄF 11: Bottniska viken: Kemi - Torneå år 1952 TÄF 12: YleisKartta a) Tornionjoen ja kemijoen alajuoksu b) Tornionjoen ja kemijoen yläjuoksu TÄF 13: YleisKartta Tornionjoki- ja kemijokilaakso TÄF 14: Torne älv: Karungi - Havet TÄF 15: Torne älv TÄF 16: Sverige - Finland, Torne älvdalen år 1944 TÄF 17: a) Karta öfver Torne elf, Saarenpää magasin b) Karta öfver Kiviranta och Danski 5.8.1898 TÄF 18: Torne älvdalen a) Tervakari b) Selkäkari c) Haparanda d) Mattila e) Vojakkala f) Karsikko g) Harilanmäki h) Lahti i) Matosaari j) Karungi k) Korkesaari l) Vuopionsaari m) Pirriläjärvi n) Päkkilä o) Rovavaara p) Hedenäset q Niemis r) Alkkula TÄF 19: Tornionjoki a) Pekanpää - Alkkula b) Kuivakankaan vastuu TÄF 20: Torneälvs vattensystem (5 bilagor) TÄF 21: Tornion ja Muonion rajajoet sivuvesustöineen, Torne och Muonio gränsälvar med bivatten TÄF 22: Tornionjoen ja Muonionjoen pituusprofiili TÄF 23: Valokuva Tornionjoesta (2 kpl) TÄF 24: Suomen ja Ruotsin valtakunnanrajasta X karttalehteä v. 1926 TÄF 25: Karunkijärven vastuupaikan kartta Tornionjoessa TÄF 26: a) Äkäsjoen hoitolohko Kolarin hoitolueesta v.1949 b) Lompolojoen - Ääverjoen hoitolohko Kolarin hoitolueesta v.1949 TÄF 27: Meltosjärvi v 1944 (4 kpl) TÄF 28: Pajala v. 1940 TÄF 29: Ylitornio v. 1962 TÄF 30: Suomi v. 1941 TÄF 31: Piirusruksia (2 st). Originalritningar för virkeslagrningsområden på Svenska sidan 1960, på transparent papper ( i rulle) TÄF 32: Karta öfver Torne elf. 2.4.1906 kopierat av den i Landskansliet i Luleå den 22.11.1889 ritade kartan. Protokoll och beskrivning öfver Torne elfs karta. Tillhör 1906 års flottningsförslag. (kartbok?) TÄF 33: Till förslag till regleringsarbeten för ordnandet av timmerflottningen i Torne och Muonio gränsälvar 9.9.1924 TÄF 34: Huvudförslag 9.9.1924 (2 st) TÄF 35: Karttakirja Tornionjoesta (16 kpl) TÄF 36: Tornionjoki a) Aalisjoki b) Kuijasjoki c) Kallijoki d) Lampisjoki e) Korpilompolojoki TÄF 37: Äkäsjoki TÄF 38: Tengeliönjoen erottelu (Piirustuksia) TÄF 39: Pohjakartta Lammasketon väylästä TÄF 40: Ote merikortista Tornion - Oulu TÄF 41: Haparanda år 1965 (Skärgård 3 st) TÄF 42: Preliminär vägnätsplan avseeende skogsbilvägar som beröra kronoparker inom Norrbottens län. år 1956 TÄF 43: Norra Skogschefsdistriktet SCA (2 st) TÄF 44: a) Vittangi nr 10 b) Lainio nr 11 c) Luleträsk nr 14 d) Gällivare nr 15 e) Pajala nr 16 f) Hakkas nr 22 g) Korpilombolo nr 23 h) Överkalix nr 30 i) Luleå nr 37 j) Övertorneå nr 43 k) Vittangi nr 46 l) Enontekiö nr 48 TÄF 45: Ägokarta: Torneälvs mynning TÄF 46: Flottningskarta över Torne elf år 1810 - Gränslinjen mellan Sverige och Ryssland. Ritad av U. Thersner. (Kartbok) TÄF 47: a) Matarengi - Armasjärvi No 25 b) Niemisby - Koivukyläby No 26 TÄF 48: Tornionjoki L-L 23: Patoja (3 kpl)

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Bilagor