Volym: 221 1926-1972 L1 TIDNINGSKLIPP L1a Haparandabladet 1944, 19

Grunduppgifter

221
1926-1972
Arkivbox foliant (8 cm)
0,08 (enhet saknas)
L1 TIDNINGSKLIPP L1a Haparandabladet 1944, 1950, 1960 L1b Norrbottenskuriren 1944, 1965 L1c Pohjolan Sansomat 1937, 1944, 1949, 1951, 1958, 1967 L1d Pohjois Pohja 1944, 1950 L1e Svenska dagbladet 1944, 1954 L1f Norrländska socialdemokraten 1944 L1g Ang. föreningens upphörande 1967 L1h Övriga tidningsklipp 1926, 1929, 1971, 1972 L2 TRYCKSAKER L2a Böcker 1967 L2b Folders och tidsskrifter odat. L3 Affischer 1950-tal

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Bilagor