Arkivträd
Volym: 115 1939-1967 F2d1 Reglementen för Torne och Muonio gränsälvars

Grunduppgifter

115
1939-1967
Arkivbox foliant (8 cm)
0,08 (enhet saknas)
F2d1 Reglementen för Torne och Muonio gränsälvars flottningsförening samt Kengis-Lappea 1959-1956, 1960-1967 F2d2 Anställningsreglementen 1947-1957 F2d3 Reglementen för pensions- och understödsfond 1939-1952

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Bilagor