Arkivträd
Volym: 174 1930-1972 F11 ANSÖKNINGAR F11a Ansökan om tillstånd 195

Grunduppgifter

174
1930-1972
Arkivbox foliant (8 cm)
0,08 (enhet saknas)
F11 ANSÖKNINGAR F11a Ansökan om tillstånd 1952-1971 F11b Ansökan om medlemskap 1945-1946 F11c Ansökan om isavlägg 1955 F11d Ansökan till arbetsförmedlingen 1959-1972 F11e Diverse ansökningar 1930-1942 F12 FIRANDEN F12a 25-års jubileum 1944 F13 LÖNEHANDLINGAR F13a Tjänstemannalöner 1936-1949, 1950-1959

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Bilagor