Volym: 243 odat J1b Kartor Kartsamling i flyttkartong.

Grunduppgifter

243
odat
Låda
0 (enhet saknas)
J1b Kartor Kartsamling i flyttkartong.

Placering

Flyttkartongen förvaras i Kart- och ritarkivet.

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Bilagor