Volym: 242 odat J1b Kartor TÄF 94. förbättring av ansvaret för Sa

Grunduppgifter

242
odat
Arkivbox (5 cm)
0,05 (enhet saknas)
J1b Kartor TÄF 94. förbättring av ansvaret för Saarenpää och Hellälä.

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Bilagor